Gioăng Dán Ống Gió Remak Cách Âm Cách Nhiệt Bảo Ôn

20,00034,000

Gioăng dán ống gió Remak được thiết kế chuyên dụng trong việc hàn kín các khớp nối ống gió, loại bỏ hoàn toàn rủi ro của việc rò khí qua các khớp nối, ngăn chặn sự thất thoát năng lượng do bị thoát khí.