cách âm cách nhiệt
cách âm cách nhiệt
cách âm cách nhiệt
cách âm cách nhiệt
cách âm cách nhiệt
cách âm cách nhiệt

Vật Liệu Tán Âm, Tiêu Âm

Mút ép

230,000380,000
30,000830,000
85,000
85,000

Vật Liệu Tán Âm, Tiêu Âm

Mút gai tiêu âm kim tự tháp

70,00085,000

Vật Liệu Tán Âm, Tiêu Âm

Mút đầu nấm tiêu âm StudioFoam Metro 4

120,000

Vật Liệu Tán Âm, Tiêu Âm

Mút góc tiêu âm Basstrap StudioFoam Metro-3

280,000

Vật Liệu Tán Âm, Tiêu Âm

Mút phẳng tiêu âm tỉ trọng cao

105,000155,000
1,400,0002,000,000
380,000410,000
260,000880,000

Vật Liệu Chống Cháy

Giấy bìa gốm ceramic chịu nhiệt

100,000

Vật Liệu Chống Cháy

Băng vải ceramic chống cháy

300,000

Vật Liệu Chống Cháy

Dây thừng ceramic chống cháy

35,000135,000

Vật Liệu Chống Cháy

Vải ceramic chống cháy

91,000102,000

Vật Liệu Chống Cháy

Vải amiang chống cháy

29,00038,000
273,0005,830,000
140,000500,000
290,0001,110,000
120,000870,000

Ống bảo ôn, ống đồng đều hòa

Ống bảo ôn điều hòa hàng Malaisia

9,000143,000