a 1
b
c
d
1,400,0002,000,000
380,000410,000
255,000880,000

Vật Liệu Chống Cháy

Giấy bìa gốm ceramic chịu nhiệt

800,000820,000

Vật Liệu Chống Cháy

Băng vải ceramic chống cháy

150,000

Vật Liệu Chống Cháy

Dây thừng ceramic chống cháy

35,000135,000

Vật Liệu Chống Cháy

Vải ceramic chống cháy

130,000

Vật Liệu Chống Cháy

Vải amiang chống cháy

36,00048,000

Vật Tư Cơ Điện Lạnh, Bảo Ôn, Thông Gió

Đai xiết ống gió mềm bằng inox 304

8,00032,000

Vật Tư Cơ Điện Lạnh, Bảo Ôn, Thông Gió

Gioăng Dán Ống Gió Remak Cách Âm Cách Nhiệt Bảo Ôn

20,00034,000

Vật Tư Cơ Điện Lạnh, Bảo Ôn, Thông Gió

Băng dính trắng cuộn to siêu dính

25,000

Vật Tư Cơ Điện Lạnh, Bảo Ôn, Thông Gió

Băng dính bạc (băng dính nhôm hay băng keo nhôm)

25,000
273,0005,830,000
152,000554,000
302,0001,219,000