Dây thừng amiang chịu nhiệt, chống cháy

19,000330,000

Dây thừng amiang chịu nhiệt, chống cháy được làm từ các sợi amiang. Sợi amiang tạo thành trên cơ sở cho nhiều loại sản phẩm dệt amiang như: dây xoắn, dây tết bện, dây thừng sợi…

Loại 1: Thừng Amiang tết Ø20-35 (4 cuộn/bao/50kg)

Loại 2: Thừng Amiang không tẩm Ø8 – Ø25

Loại 3: Thừng Amiang dệt (20kg/thùng)

Loại 4: Thừng Amiang tẩm mỡ (20kg/thùng)

Loại 5: Thừng Amiang tẩm chì (10kg/thùng)

Loại 6: Thừng Amiang tẩm sáp (10~20kg/thùng)