Vải amiang chống cháy

36,00048,000

Vải amiang chống cháy là sản phẩm được đệt từ các sợi amiang. Amiang hay còn gọi là sợi khoáng silicat bao gồm các chất chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, anthophyllite, và actinolite do đó mà sợi amiang chống cháy không bị biến chất ở nhiệt độ cao từ 300°C-400°C.

Loại 1: Vải Amiang chống cháy thấm nước hàng Phổ thông

Loại 2: Vải Amiang chống cháy thấm nước hàng Tiêu chuẩn

Loại 3: Vải Amiang chống cháy không thấm nước hàng Tiêu chuẩn