Gioăng cách âm cửa trượt, cửa lùa, cửa sổ, cửa nhôm kính (ron cách âm) Soundproof Sliding Door

20,000

Gioăng cách âm cửa trượt giúp cách âm cho hệ thống cửa trượt, cửa lùa, cửa sổ dạng lùa, cửa nhôm kính. Các cửa dạng lùa thường rất khó xử lý cách âm nhất do cấu tạo kỹ thuật của dạng này thường có khe hở theo thanh ray do vậy âm thanh lọt qua rất dễ dàng.

Chiều rộng: 30mm

Chiều dày: 7mm

Ghi chú: Đơn giá/md