Tấm Tiêu Âm Tường Remak® Acoustic Sonic Limbus Wall

180,000560,000

Limbus là bộ sưu tập mới nhất của tấm tiêu âm tường với chất liệu được làm từ Remak® Acoustic Sonic. Khi tìm kiếm một vài mẫu vật liệu khác nhau, chúng tôi bắt đầu từ những hình khối với kích thước cơ bản 600mm.

Chọn một tùy chọn
Chọn một tùy chọn
Circle
Hexagon
Rhomboid
Rhombus
Square
Triangle
Xóa