Tấm tiêu âm tường Remak Acoustic Sonic Engrave wall

1,650,000

Tấm tiêu âm tường Remak® Acoustic Sonic Engrave wall là một series các mẫu tiêu âm trang trí gắn tường, với các đường điêu khắc độc đáo được thiết kế để tạo nên các bức tường đơn sắc không vết ghép.

Chọn một tùy chọn
Chọn một tùy chọn
Fishbone
Flow
Kingcross
Vertigo
Xóa